Regulamin       


Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.


WARUNKI OGÓLNE

01. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
02. PART-PORT  zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
03. PART-PORT oferuje prezentowane na stronie internetowej towary po określonych  w  cenniku cenach i na zasadach wymienionych w  niniejszym regulaminie.
04. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

05. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
06. Każde zamówienie przesłane do PART-PORT jest potwierdzane telefonicznie lub drogą e-mailową przez pracownika PART-PORT, klient otrzymuje wiadomość zwrotną z podanymi kosztami całkowitymi (cena towaru wraz z kosztami wysyłki).
07. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia zamówienia wraz z kosztami wysyłki drogą mailową.
08. Zamówienia nie potwierdzone przez PART-PORT w ciągu 2 dni roboczych nie będą realizowane.
09. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.
10. Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty po godz. 13:00 w niedzielę i święta będą rozpatrywane w godzinach rannych następnego dnia roboczego.
11. Podane przez Klienta w formularzu zamówienia dane, w tym adres e-mail i telefon zostaną wykorzystane do realizacji złożonych zamówień oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów PART-PORT. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. nr 101/2002, poz. 928). Informujemy także, ze przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia.
12. Dokonywanie zamówień i dostarczanie towarów poprzez Sklep jest ważne tylko na terenie zasięgu wybranego przewoźnika - firmy kurierskiej UPS bądź Poczty Polskiej.
13. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie PART-PORT oferty zakupu w rozumieniu kodeksu cywilnego. PART-PORT oświadcza, że oferta może być przyjęta przez PART-PORT lub producenta towaru, dystrybutora towaru albo podwykonawcę zatrudnionego przez PART-PORT.
14. Zamówiony towar zostanie przesłany przez PART-PORT lub producenta towaru, dystrybutora towaru albo podwykonawcę zatrudnionego przez PART-PORT według wyboru PART-PORT. W przypadku, gdy towar będzie przesłany przez producenta/dystrybutora/podwykonawcę, umowa sprzedaży może być zawierana pomiędzy Klientem, a producentem/dystrybutorem/podwykonawcą.
15. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.
16. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru.
17. W przypadku większych zamówień, PART-PORT zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie, ostateczna forma i koszt wysyłki ustalony jest każdorazowo indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia.
18. Termin płatności za zakupiony towar to 14 dni od otrzymania potwierdzenia złożenia zmówienia. Jeśli w tym czasie płatność nie zostanie zaksięgowana, transakcja zostanie anulowana.
19. Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS oraz Poczty Polskiej.
20. Towar wysyłany jest w dni robocze od poniedziałku do piątku po wcześniejszym zaksięgowaniu wpłaty na koncie lub po otrzymaniu informacji o wysyłce pobraniowej.
21. Przesyłka pobraniowa jest dostępna wyłącznie dla klientów z Polski.
22. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych.
23. Standardowy czas dostarczenia przesyłki przez kuriera UPS to 48h w dni robocze od chwili nadania.
24. Zakupiony przedmiot można osobiście odebrać w naszym sklepie.
25. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT, w tym celu prosimy o podanie w formularzu kompletnych danych do faktury.

GWARANCJE I REKLAMACJE

26 Towary ,które mogą zostać sprawdzone (jedynie przedmioty w których gwarancja nie zostaje utracona) są sprawdzane przed wysyłką.
27. Części elektryczne i elektroniczne nie podlegają zwrotowi, rękojmia na tego typu części będzie udzielana wyłącznie wtedy, gdy ich montażem zajmie się odpowiedni do tego serwis.
28. PART-PORT nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia PART-PORT niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
29. PART-PORT dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach Sklepu była aktualna, a prezentowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku dokonania zamiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, PART-PORT niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji do odstąpienia od zamówienia.
30. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia.
31. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki w terminie lub uszkodzenie towaru podczas transportu.
32. Zalecamy sprawdzenie przesyłki w obecności przewoźnika. W przypadku uszkodzenia opakowania lub towaru należy spisać protokół uszkodzenia z kurierem, bądź z pracownikiem Poczty Polskiej.
33. Na życzenie klienta istnieje możliwość ubezpieczenia wysyłki towaru za dodatkową opłatą.
34. Istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru w okresie 10 dni od daty zakupu, w nie naruszonym stanie i w oryginalnym opakowaniu po wcześniejszym poinformowaniu PART-PORT drogą telefoniczną bądź e-mailową.
35. W ciągu 14 dni roboczych zostanie odesłana pobrana kwota pomniejszona o koszty wysyłki i 2% opłaty manipulacyjnej (minimum 5 zł)
36. PART-PORT zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie.
37. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.